Zo valt je promotiefolder in elke brievenbus | C-Prints!

Zo valt je promotiefolder in elke brievenbus

Folderbedeling via de post

90% van de mensen haalt de brievenbus dagelijks leeg. Een folder, flyer of magazine in de brievenbus is dus nog steeds één van de beste manieren om een groot publiek op een effectieve manier te bereiken. Met een afzonderlijke huis-aan-huis bedeling ben je er dus zeker van dat de ontvanger jouw promotioneel drukwerk ter hand neemt. Een handige kaart met de juiste call-to-action wordt ook regelmatig bijgehouden, zodat het effect over langere periode merkbaar is.

Een aparte folderbedeling is zeer effectief bij de promotie
van een specifieke actie, evenement of product.

Voor de verspreiding van drukwerken doen wij een beroep op bpost. Op die manier worden de folders door de postbode samen met de briefwisseling bedeeld en komen ze niet in een pakket terecht tussen andere folders

Een huis-aan-huisbedeling in 5 stappen

1. Berekening van het aantal brievenbussen

We berekenen hoeveel brievenbussen er aanwezig zijn in de gewenste regio. Een selectie is mogelijk op gemeentelijk niveau, maar kan ook volgens wijk. Zo kan je ervoor kiezen om enkel in stadscentra te bedelen of enkel in bepaalde delen van een gemeente. Een simulatie geeft het aantal bussen weer die geen sticker "geen reclame aub" hebben. Informatieve en overheidsgebonden drukwerken worden ook in de brievenbussen met sticker bedeeld. Dit geldt ook voor politieke drukwerken tijdens verkiezingscampagnes. Wij kunnen voor u de beschikbare capaciteit controleren tijdens de gewenste verspreidingsweek. 

2. Planning en voorbereiding

Wanneer de gewenste regio en de verspreidingsdatum bepaald werd, wordt de opdracht ingeboekt en maken we een retroplanning op. Hierbij vertrekken we van de uitreikingsperiode en bepalen we de data van aanlevering bij bpost en de nodige tijd voor het drukwerk en het grafisch ontwerp. Deze timing kan variëren naargelang het type drukwerk. Een flyer kan in principe al bedeeld worden binnen een tijdspanne van 2 weken, voor een magazine dienen we meer tijd te voorzien voor de opmaak en het drukwerk.

3. Grafisch ontwerp en drukwerk

Na aanlevering van de nodige informatie, zoals logo, grafische elementen, teksten en afbeeldingen, gaan wij aan de slag met de opmaak van het drukwerk. Ook hier ondersteunen we bij de keuze van de juiste beelden, teksten en call-to-action. We zien er ook op toe dat de verplichte vermeldingen, zoals verantwoordelijke uitgever, worden opgenomen in het ontwerp. Na een voorontwerp en een correctieronde wordt het design gefinaliseerd en gaat het na goedkeuring in druk. De aantallen worden afgestemd op de nodige exemplaren voor de postbedeling. Indien nodig worden er enkele extra exemplaren voorzien voor verspreiding via andere kanalen.

4. Postklare aanlevering

Om een drukwerk te kunnen verdelen, dient het volgens de juiste specificaties aangeleverd te worden bij een masspost center. Zo moet het drukwerk gebundeld worden per 100 exemplaren, gesorteerd per regio en aangeleverd in een postcontainer. Ook deze handeling behoort tot onze dienstverlening.

5. Huis-aan-huis-bedeling door de postbode

Wanneer het drukwerk tijdig en correct werd aangeleverd, worden de containers verzonden naar de postkantoren van de gekozen gemeenten. De postbode zal het drukwerk meenemen tijdens zijn ronde. Standaard zal de uitreiking gespreid worden over een 5-tal dagen, van maandag tot vrijdag. De optie dagzekerheid, waar je de exacte dag van de verspreiding kan bepalen, is ook mogelijk aan een meerkost.

Aandachtspunten voor een huis-aan-huisbedeling

Wil je een folderbedeling organiseren? Dan zijn er enkele zaken om rekening mee te houden...

  • Er is een maximum-capaciteit, de postbode neemt maximum 2 reclamedrukwerken mee per dag. Het is daarom aangewezen om tijdig te boeken en de capaciteit te reserveren.
  • De drukwerken dienen correct en tijdig aangeleverd te worden om de verspreiding mogelijk te maken. Een goede planning is een must!
  • Het succes van een folderbedeling staat of valt bij de kwaliteit van het ontwerp en het drukwerk. Een catchy slogan of afbeelding en een duidelijke motivatie is bepalend voor het succes. Een dikker kwaliteitspapier geeft meer vertrouwen dan een dun velletje.

 

Wil je meer informatie of een simulatie voor een folderbedeling?
Klik dan hier voor een offerte op maat!

veilig online betalen